• /

Europa

TOYOTANI®Mga Pandaigdigang Proyekto – Europe

Lokasyon:Limassol, Cyprus

Uri:Multi-span at tunnel greenhouse

I-crop:Bulaklak at gulay

Saklaw:Diffused at Clear greenhouse film

Petsa ng Pag-install:Mayo/2020